Punerea in functiune (PIF) reprezinta o serie de verificari si reglaje, obligatorii conform prescriptiei tehnice ISCIR A1 din 2002, care se fac la finalizarea executiei instalatiei. Aceasta operatiune se face de catre centrele de asistenta tehnica si service, datele lor sunt pe certificatul de garantie.

Documente minin necesare

In vederea efectuarea punerii in functiune la centralele termice detinatorul/utiizatorul aparatului are obligatia de a pune la dispozitia persoanei juridice autorizate cel putin urmatoarele documente;

-declaratie si autorizatie firmei montatoare autorizata ISCIR
-instructiuni de instalare , montare , reglare , utilizare si intretinere livrate impreuna cu aparatul , redactate sau traduse in limba romana
-avizul privind furnizarea gazelor naturale , proiectul de gaz insotit de procesul verbal de furnizare a gazelor naturale
-autorizatea instalatiei de alimentare cu gaz petrolier lichefiat(GPL) , unde este cazul
-schema termomecanica a centralei termice avizata de catre RADTI atunci cand instalatia de incalzire este echipata cu cazane avand putere nominala mai mare de 70 kw
-factura de achizitie a centralei termice si certificatul de garantie

Explicatii:

Procesul verbal de punere in functiune al instalatiei interioare de utilizare gaze naturale il primiti ca urmare a finalizarii executiei instalatiei de gaze, acesta se face impreuna cu un reprezentant al distribuitorului de gaze naturale si executantul.
Factura de achizitie centrala termica, certificat de garantie, manual de utilizare il primiti de la vanzatorul centralei termice.
Raportul de prima punere in functiune (PIF) il primiti de la tehnicianul care efectueaza operatiunile respective la finalizarea completa a instalatiei de incalzire, la „prima pornire”. Punerea in functiune este de obicei asigurata gratuit de catre comerciantul centralei termice prin centre de asistenta si service abilitate, dar exista si exceptii.
Declaratia de conformitate este procesul verbal de probe la rece pe care il primiti la finalizarea lucrarilor de executie a instalatiei de incalzire. Trebuie insotit de copia dupa autorizarea ISCIR a montatorului.
Autorizarea la functionare a centralei termice este obligatorie conform prescriptiei tehnice A1 ISCIR. Autorizarea se efectueaza de catre societati autorizate ISCIR conform PT A1 pentru autorizatii de functionare.
Nota: Societatile comerciale se autorizeaza conform prescriptiei tehnice A1 ISCIR separat pentru:
montaj (conteaza puterea centralei, autorizatiile sunt pentru montaj centrale pana in 70 kW, pana in 300 kW etc.)
punere in functiune (conteaza marca si modelul centralei, datele de contact le gasiti pe certificatul de garantie)
service (conteaza marca si modelul centralei, datele de contact le gasiti pe certificatul de garantie)
autorizatii de functionare si verificari tehnice periodice

Prestatorul de specialitate va efectua urmatoarele operatiuni de verificare:

a) verifica integritatea aparatului care urmeaza sa fie pus in functiune si compatibilitatea acestuia cu tipul de gaz utilizat;
b) verifica instalarea corecta a aparatului si faptul ca nu contravine instructiunilor producatorului privind instalarea;
c) verifica racordarea corecta a aparatului la reteaua de combustibil gazos, reteaua electrica, reteaua de apa, evacuarea gazelor arse etc.;
d) verifica presiunile de combustibil gazos si de apa existente in circuitele de intrare ale aparatului;
e) verifica racordarea corecta a aparatului la reteaua electrica si parametrii acesteia;
f) verifica sistemul de evacuare a gazelor de ardere disponibil;
g) verifica prizele de aer neoturabile.

In conformitate cu instructiunile producatorului si cu propriile proceduri de lucru prestatorul de specialitate poate efectua punerea in functiune a aparatului doar daca in urma verificarilor efectuate prevazute anterior nu se constata abateri de la legislatia in vigoare, de la caracteristicile aparatului si de la recomandarile producatorului.

Punerea in functiune se va face de catre prestatorul de specialitate, conform instructiunilor aplicabile specifice fiecarui tip de aparat, tinand seama de parcurgerea urmatoarelor etape:

1) alimentarea aparatului cu combustibil gazos, apa si energie electrica;
2) verificarea etanseitatii circuitelor de combustibil gazos si de apa;
3) verificarea functionarii sistemelor de reglare si de protectie;
4) reglarea parametrilor de intrare in aparat;
5) verifica prizele de aer neobturabile.
6) pornirea aparatului, efectuarea reglajelor necesare pentru o functionare optima a aparatului in conditiile reale existente la utilizatorul final;
7) reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a aparatului);
h) verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, a tirajului si a etanseitatii circuitului de evacuare a gazelor de ardere;
8) aducerea aparatului in functionare la parametrii nominali si efectuarea verificarii arderii;
9) masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine, fise de masuratori etc. (in conformitate cu propriile proceduri) si, in mod obligatoriu, intr-un raport de verificare.
10) instruirea utilizatorului final caruia i se va explica modul de exploatare si intretinere curenta a aparatului, subliniindu-se urmatoarele obligatii si restrictii:
utilizatorul final are obligatia sa opreasca imediat din functiune aparatul la care constata o anomalie/defectiune si sa se adreseze unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR pentru remedierea defectelor;
este interzisa repunerea in functiune a aparatului pana la remedierea defectelor, care trebuie sa fie efectuata numai de agenti economici autorizati de ISCIR;
este strict interzisa incredintarea aparatelor de catre utilizatorii finali unor persoane sau agenti economici neautorizati de ISCIR pentru a se efectua interventii si reparatii la acestea;
11) editarea, completarea livretului aparatului si predarea acestuia utilizatorului final;
12) contrasemnarea raportului de verificare de catre utilizatorul final, care semnifica faptul ca acesta si-a asumat obligatiile privind utilizarea in continuare a aparatului numai in conditiile in care il va supune verificarilor tehnice periodice.

Pro Clima Group srl este autorizata ISCIR pentru efectuarea lucrarilor de verificare tehnica in utilizare in vederea autorizarii functionarii aparatelor consumatoare de combustibili si cazane de apa calda cu puterea de pana la 400kW

Pretul reprezinta manopera aferenta verificarii tehnice in utilizare si nu include costul eventualelor lucrari de reparatie sau intretinere necesare ca urmare a constatarilor facute datorate defectelor de montaj care trebuiesc aduse la conformitate pentru a putea pune in functiune echipamentul(PIF)

Nota:
Autorizarea functionarii centralei termice se face de obicei cu societatea care a facut punerea in functiune (PIF) a centralei. Aceasta autorizare reprezinta de fapt luarea in evidenta ISCIR a centralei dumneavoastra.
Autorizarea de functionare se face contracost, pretul fiind diferit de la o firma la alta.Recomandam Contract de Asistenta Tehnica pentru a fi siguri ca in caz de avarie aveti interventie rapida si de calitate la cel mai bun pret